Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Poradnik remontowy oraz jak zamontować panele fotowoltaiczne na balkonie

Poradnik, jak przeprowadzić remont mieszkania w zgodzie z ustawą Prawo budowlane i regulaminem Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.

 

Planując remont w mieszkaniu, należy mieć na uwadze, że niektóre prace wymagają poinformowania o nich urzędników miasta np.: wydziału architektury, a także uzyskania zgody ze strony Spółdzielni, szczególnie, jeśli naruszają części wspólne i elementy konstrukcyjne budynku. Drobne prace remontowe można przeprowadzić bez żadnych zgłoszeń i zezwoleń. Niniejszy poradnik ma na celu pomóc mieszkańcom w przeprowadzeniu remontu mieszkania zgodnie z prawem i regulaminem Spółdzielni.

Remont remontowi nierówny. Dlatego na etapie jego planowania właściciel mieszkania powinien zadbać o uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń, które są wymagane w przypadku określonych prac. W tym celu konieczne jest określenie, czy mają one charakter bieżącej konserwacji, remontu czy przebudowy. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane nie musimy informować o pracach tylko w przypadku bieżącej konserwacji. 

Wielu właścicieli mieszkań niesłusznie uważa, że we własnej nieruchomości mogą przeprowadzić prace remontowe, jakie tylko przyjdą im do głowy. Niestety prawo budowlane stanowi całkiem coś innego. Okazuje się, że bez dopełniania jakichkolwiek formalności możliwe jest wykonanie w mieszkaniu prac polegających wyłącznie na bieżącej konserwacji. Pod tym pojęciem kryją się wszelkie proste czynności, które każdy właściciel lokalu mieszkalnego powinien wykonywać w celu zapobieżenia pogarszaniu się stanu technicznego obiektu, a co za tym idzie, zapewnienia jego bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

Lista prac, które można przeprowadzić bez zgłaszania ich do Spółdzielni i bez uzyskiwania pozwolenia budowlanego jest dość długa. W mieszkaniu można bez zawiadamiania dokonać wymiany instalacji wewnętrznych elektrycznej i instalacji wodnokanalizacyjnej, zlewu, baterii, wanny, WC, a także wewnętrzne parapety. Można dowolnie malować lub tapetować ściany mieszkania oraz pomalować drzwi i okna. Można również podwyższyć standard lokalu przez wymianę elementów wyposażenia na lepsze, na przykład położyć nową wykładzinę lub parkiet w miejsce zniszczonych. Właściciel mieszkania ma prawo także położyć płytki w wybranych przez siebie miejscach, a także w miejsce nieestetycznych płytek PCV położyć parkiety lub terakotę.

Przebudowę elementów konstrukcyjnych i architektonicznych budynku (stropy, ściany nośne, dach, zmiana wymiarów otworów okiennych i drzwi), wykonanie lub przeróbki instalacji gazowej, zmiany wyglądu elewacji budynku (na przykład zabudowa loggii lub balkonu, dobudowanie balkonu) trzeba koniecznie uzyskać zgodę właściwych organów. Po wystąpieniu z wnioskiem do Spółdzielni właściciel lokalu mieszkalnego otrzyma warunki realizacji prac na podstawie których wymagane będzie opracowanie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na roboty budowlane lub zgłoszenia wykonywania robót do Urzędu Miasta Departament Urbanistyki i Architektury.

Niedopełnienie obowiązków związanych z uzyskaniem stosownego pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych może skutkować zakwalifikowaniem działań właściciela mieszkania jako samowoli budowlanej. W takiej sytuacji nadzór budowlany nie tylko będzie wymagał dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów (zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę, projektu budowlanego), ale również mogą zostać nałożone kary. Złamanie przepisów może być zakwalifikowane jako samowola budowlana podlegająca karze grzywny oraz konieczności przywrócenia stanu poprzedniego.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych w mieszkaniu warto zapoznać się z  Regulaminem napraw wewnątrz lokali w zasobach Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”. Znajdziecie tam Państwo wszelkie informacje dot. przeprowadzania remontów w zasobach Spółdzielni między innymi w jakich godzinach i w jakie dni tygodnia można przeprowadzać tzw. prace uciążliwe (kucie).

Regulamin napraw: Rozdział I § - pobierz

 Wystąpienie do Spółdzielni o podanie warunków na przeprowadzenie wskazanych przez lokatora robót, będzie dla właściciela lokalu wskazówką, czy na zaplanowane prace trzeba jakiekolwiek zgody lub pozwolenia, co ułatwi klasyfikację oraz przeprowadzenie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym. Na przykład przy wymianie okna w lokalu mieszkalnym należy zachować jego wymiary, podział, wypełnienie (np.: szprosy). Przy wymianie drzwi zewnętrznych do lokalu mieszkalnego należy zachować wymiar w stosunku do istniejącego otworu drzwiowego i kierunek ich otwierania. Otwór drzwiowy, to często element konstrukcyjny budynku, którego bez pozwolenia odpowiednich organów nie można powiększać. Przy wymianie drzwi często ulegają uszkodzeniu ściany na klatce schodowej. Ściany są częścią wspólną w związku z tym wykonując wymianę drzwi należy przywrócić ściany do stanu pierwotnego sprzed wymiany drzwi tzn. np.: uzupełnić ubytki tynku oraz na ścianach wykonać strukturę w istniejącej technice malarskiej oraz kolorze. Szczegółowe informacje: Warunki techniczne wymiana drzwi - pobierz

Bardzo istotne jest, aby przed rozpoczęciem remontu umieścić na klatce schodowej ogłoszenie z informacją w jakim lokalu będzie przeprowadzany remont oraz o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.  Należy zadbać, aby część wspólna jaką jest klatka schodowa była czysta w trakcie trwania remontu. Trzeba wiedzieć również, że nie wolno wyrzucać gruzu oraz resztek materiałów budowlanych do pojemników na śmieci. Obudowy są monitorowane. Zanim przystąpimy do usuwania gruzu i innych resztek budowlanych zastanówmy się nad sposobem ich wywozu do utylizacji. Możemy zakupić specjalne worki np.: w EPGK lub firmie Cleaner i po wypełnieniu worków firma w cenie zakupu worka po zgłoszeniu telefonicznym wywozi gruz do utylizacji. Drugą formą wywozu gruzu, jest wynajęcie kontenera. Po jego zapełnieniu i zgłoszeniu telefonicznym zawartość zostanie wywieziona do utylizacji. Miejsce ustawienie kontenera na terenie Spółdzielni należy uzgodnić z administracją Spółdzielni. Wykaz numerów telefonów oraz ulic przynależnych do danego rejonu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni zakładka  - Zgłoś awarię.

 

Jak zamontować panele fotowoltaiczne na balkonie

 

 

 

 

 

W związku z pojawieniem się pierwszych wystąpień mieszkańców Spółdzielni z zapytaniem o możliwość montażu na balkonie paneli fotowoltaicznych informujemy, iż Spółdzielnia wyraża zgodę na powyższe zamierzenie. Instalacja paneli fotowoltaicznych na części zewnętrznej przesłony balkonowej, która jest częścią wspólną budynku wymaga jednak spełnienia warunków technicznych, które otrzymacie Państwo po wystąpieniu z zamiarem montażu paneli fotowoltaicznych pisemnie lub w formie mailowej na adres: sekretariat@esmsielanka.elblag.pl

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu:

55 642 50 26 lub 667 45 82 81