Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"
Aktualności
 • Dni otwarte Elbląskie Centrum Onkologii
  Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Królewiecka 146 z ogromną radością zaprasza Państwa do uczestnictwa w Dniu Otwartym, 
  który odbędzie się w naszym szpitalu z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia Elbląskiego Centrum Onkologii.
      1
  2
  Business
 • Przetarg - modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych

  Elbląg, dnia 10.11.2023r.

    

  O G Ł O S Z E N I E

       Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” w Elblągu, ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „SIELANKA” w 2024r. Roboty te obejmują następujące części:

   

  1)     Część nr 1. Modernizacja pokryć dachowych i modernizacja kominów na 6 budynkach,

  2)     Część nr 2. Modernizacja instalacji odgromowej na 6 budynkach,

  3)     Część nr 3. Docieplenie cokołów z robotami towarzyszącymi 6 budynków mieszkalnych,

  4)     Część nr 4. Montaż dodatkowych poręczy wzdłuż biegów klatek schodowych 5 budynków, montaż składanych krzesełek na półpiętrach 5 budynków,

  Termin realizacji zamówienia od dnia 02.01.2024r. do dnia 31.10.2024r.

  Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), którą można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.esmsielanka.elblag.pl

  (na końcu ogłoszenia)

  Warunkiem udziału w przetargu na roboty jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości wynikającej z pkt. B.6 SWZ:

  Dla poszczególnych zadań z części nr 1 - remont pokryć dachowych i modernizacja kominów:

  -        Piechoty 11 – 8.000,00 zł

  -        Piechoty 12 – 8.000,00 zł

  -        Piechoty 13 – 8.000,00 zł

  -        Urocza 11 – 8.000,00 zł

  -        Urocza 13 – 8.000,00 zł

  -        Urocza 15 – 8.000,00 zł 

  Dla poszczególnych zadań z części nr 2 - remont instalacji odgromowej:

  -        Piechoty 11 – 2.000,00 zł

  -        Piechoty 12 – 2.000,00 zł

  -        Piechoty 13 – 2.000,00 zł

  -        Urocza 11 – 1.000,00 zł

  -        Urocza 13 – 1.000,00 zł

  -        Urocza 15 – 1.000,00 zł

  Dla poszczególnych zadań z części nr 3 - docieplenie cokołów z robotami towarzyszącymi:

  -        Pilgrima 1-9 – 10.000,00 zł

  -        Bażyńskiego 31-39 – 9.000,00 zł

  -        Królewiecka 79-87 – 9.000,00 zł

  -        Władysława IV 5 – 4.000,00 zł

  -        Władysława IV 7 – 4.000,00 zł

  -        Władysława IV 26-36 – 12.000,00 zł

  Dla poszczególnych zadań z części nr 4 - dodatkowe poręcze montowane wzdłuż biegów klatek schodowych i montaż składanych krzesełek na półpiętrach:

  -        Pilgrima 1-9 – 1.000,00 zł

  -        Bażyńskiego 31-39 – 1.000,00 zł

  -        Królewiecka 79-87 – 1.000,00 zł

  -        Władysława IV 14-24 – 1.000,00 zł

  -        Władysława IV 26-36 – 1.000,00 zł

  Pisemną ofertę na wykonanie w/w robót należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do 27.11.2023r. do godz. 945 w zamkniętej kopercie z napisem jak w SWZ.

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu, ul. Gwiezdna 26/27 (pokój nr 20) w dniu 27.11.2023r. o godz. 1000.  

  Ogłoszenie o przetargu może być odwołane. Spółdzielnia zastrzega możliwość zamknięcia przetargu w całości lub w części bez wyboru którejkolwiek z ofert.

  Dokumentacja przetargowa:

  1. Część 1 - remont dachów przedmiary - pobierz

  2. Część 2 - odgromówka - pobierz

  3. Część 3 - odtworzenie terenów zielonych - pobierz

  4. Część 3 - roboty budowlane - budynek - pobierz

  5. Część 3 - roboty budowlane poza budynkiem - pobierz

  6. Część 4 - montaż poręczy - pobierz

  7. Część 4 - montaż składanych krzesełek - pobierz

  8. Wzór umowy - pobierz

  9. SWZ - pobierz

  10. Załącznik nr 3.1 - pobierz

  11. Załącznik 3,4,5,6,7,8 - pobierz

  12. Załącznik 3.2 - pobierz

  13. Załącznik 1b - ST- pobierz

  Informacja o wyniku postępowania wyboru przez ESM "Sielanka" najkorzystniejszej oferty - pobierz

   

 • Wernisaż

  Sekcja malarska przy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" zaprasza dnia 15.11.2023 r. na WERNISAŻ MALARSKI, który odbędzie się w bibliotece LOKOMOTYWA przy ul. Ogólnej 59 w Elblągu.

  Wernisaż potrwa do 15.12.2023 r.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

                                                                                                                                                                                                     

 • Instrukcja dostrajania telewizora

  Uprzjmie informujemy, iż nasz dostawca usługi pakietu podstawowego programów telewizyjnych, czyli firma Vectra z przyczyn technicznych stopniowo ogranicza liczbę nadawanych w formacie analogowym programów telewizyjnych, a docelowo całkowicie wyłączy analagową transmisję tego pakietu, zastępując ją transmisją cyfrową. Aby móc korzystać z nowego pakietu podstawowego należy dostroić telewizor do odbioru kanałów cyfrowych. Wystarczy w menu telewizora odnaleźć opcję wyszukiwanie lub skanowanie kanałów TV i wybrać wyszukiwanie kanałów cyfrowych, albo cyfrowych kablowych DVB-C. Szczegóły można zlaleźć w przedstawionej instrucji - pobierz instrukcje

  Jak sprawdzić czy telewizor ma dvb-t2? Koniec telewizji naziemnej DVB-T w 2022 Lista - BLOG Akcesoria GSM 4GSM.COM

 • Specjalna kampania Straży Miejskiej w Elblągu

  W ostatnich latach wiele miast w Polsce i na świecie prowadziły akcje zachęcająca do sprzątania odchodów po swoich pupilach. Brytyjska kampania, która jak jej twórcy mówią odniosła duży sukces reklamowana była plakatem dziecka bawiącego się psią kupą opatrzonym hasłem ” Dzieci wszystko wkładają do ust” – informuje Straż Miejska w Elblągu - czytaj dalej

  Tabliczka "Posprzątaj po swoim pupilu" ze słupkiem - cena, sklep - PZM Wimet

 • KOMUNIKAT POLICJI

   

  Nowe logo policji

   

  Policja Elbląska systematycznie otrzymuje od mieszkańców informacje przekazywane dzielnicowemu oraz za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczące gromadzenia się osób spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny i zaśmiecąjcych teren w Elblągu park przy

  ul. Władysława IV (przy bloku nr 7).

  Mając powyższe na uwadze, celem poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanym rejonie, dzielnicowy asp.szt. Patryk Kiedrowski            (tel. 887-876-083), e-mail: dzielnicowy.elblag19@.policja.gov.pl w okresie od 01.08.2023 roku do 31.12.2023 roku prowadzi działania zmierzające do ograniczenia przedmiotowego zjawiska, które stanowi szczególną uciążliwość społeczną.

   

 • Wymiana podzielników centralnego ogrzewania

  Informujemy, że od dnia 17 lipca 2023 r. rozpoczną się prace związane z wymianą podzielników kosztów centralnego ogrzewania. Prace będą wykonywane w godzinach od 9.00 do 20.00.

  Szczegółowy harmonogram godzinowy umieszczany będzie na klatkach schodowych w poszczególonych budynkach z kilku dniowym wyprzedzeniem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 55 642 50 29 oraz 602 648 287

  Wykaz budynków, w których dokonywana będzie wymiana podzielników w terminie od 08 września do 30 października 2023 - pobierz

  Wykaz budynków, w których dokonywana będzie wymiana podzielników w terminie od 26 października do 30 listopada 2023 - pobierz

  Kolejne budynki, gdzie wykonywana będzie wymiana podzielników centralnego ogrzewania będą umieszczane sukcesywniw na stronie Spółdzielni oraz będą rozwieszane ogłoszenia na klatkach schodowych.

                                         

  Podzielnik kosztów centralnego ogrzewania – rysunek poglądowy

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej

  NIE KAŻDY MUSI JE POSIADAĆ!

  Informacja dot. świadectwa charakterystyki energetycznej - czytaj dalej

 • Ogłoszenie - panele fotowoltaiczne

   

  W związku z pojawieniem się pierwszych wystąpień mieszkańców Spółdzielni z zapytaniem o możliwość montażu na balkonie paneli fotowoltaicznych informujemy, iż Spółdzielnia wyraża zgodę na powyższe zamierzenie. Instalacja paneli fotowoltaicznych na części zewnętrznej przesłony balkonowej, która jest częścią wspólną budynku wymaga jednak spełnienia warunków technicznych, które otrzymacie Państwo po wystąpieniu z zamiarem montażu paneli fotowoltaicznych pisemnie lub w formie mailowej na adres: sekretariat@esmsielanka.elblag.pl

  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 55 642 50 26 lub 667 45 82 81

 • Zasady prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej.

  Niedziałająca wentylacja, występowanie ciemnych wykwitów na sufitach i ścianach w lokalu mieszkalnym - pobierz artykuł