Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Statut

S T A T U T
ELBLĄSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"S I E L A N K A"

Niniejszy Statut został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział KRS z dnia 23.10.2019 r.

Załącznik - pełna treść Statutu - do pobrania. [POBIERZ]