Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Racjonalne gospodarowanie ciepłem

Racjonalne gospodarowanie ciepłem - wskazówki praktyczne

  1. Każdy z Państwa ma wpływ na regulację temperatury w mieszkaniu. Regulacja ta powinna się odbywać przy pomocy zaworów termostatycznych, a nie poprzez otwieranie lub zamykanie okien. W tym celu należy śmiało kręcić pokrętłem (głowicą) zaworu, nie obawiając się przecieków. Kręcąc w lewo otwieracie Państwo zawór i podwyższacie temperaturę. Kręcąc w prawo obniżacie temperaturę grzejnika, a zarazem oszczędzacie.
  2. Zawór termostatyczny sam reaguje na temperaturę w pomieszczeniu i „stara się” utrzymać ją według nastaw na zaworze termostatycznym. Warto kontrolować temperaturę w pomieszczeniu przy pomocy termometru mieszkaniowego. Jeśli w pomieszczeniu utrzymuje się ustawiona pokrętłem temperatura, wtedy grzejnik jest chłodny - oznacza to prawidłowe działanie zaworu.
  3. Należy zużywać tylko tyle ciepła, ile rzeczywiście Państwo potrzebują. Nocą można zmniejszyć temperaturę pomieszczeń. Również w ciągu dnia, kiedy przebywają Państwo poza domem, można ograniczyć temperaturę. Jeżeli temperatura powietrza zostanie obniżona o 1 stopień oszczędza się w tym pomieszczeniu około 6% kosztów energii cieplnej.
  4. Grzejniki powinny być odsłonięte! Jeśli grzejniki są zasłonięte obudowami, szafkami, meblami, zasłonami lub firankami, to zagradza się ciepłu drogę do pomieszczenia uniemożliwiając naturalną cyrkulację.
  5. Mieszkanie należy wietrzyć krótko i skutecznie. Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Przed wietrzeniem należy całkowicie przykręcić zawór i dopiero wtedy na kilka minut szeroko otworzyć okno. Inaczej chłodne powietrze opływające zawór „oszukuje” go, powodując całkowite jego otwarcie i tym samym maksymalne rozgrzanie grzejnika. W taki sposób marnuje się najwięcej ciepła.
  6. Nie należy suszyć prania na grzejnikach . Dla odparowania wilgoci z tkaniny potrzeba więcej ciepła, którego musi dostarczyć grzejnik. Dodatkowo wilgoć w powietrzu wzmaga uczucie zimna.
  7. Należy pamiętać o możliwości obniżania temperatury w czasie dłuższej nieobecności, np. urlopów. W tym celu termostat należy ustawić na niższą temperaturę poprzez odpowiednie przekręcenie głowicy na zaworze termostatycznym.
  8. Należy zwracać uwagę na pomieszczenia wspólnego użytku - (korytarze, klatki schodowe, pralnie, suszarnie) - czy zamknięte są okna, drzwi, itp. Część opłat za ciepło to właśnie koszt ogrzania pomieszczeń wspólnych. Wszelkie uszkodzenia zgłaszajcie Państwo jak najszybciej w administracji.
  9. Drzwi i okna powinny być szczelne. Są to najcieńsze przegrody w mieszkaniu. Ich uszczelnienie ograniczy straty ciepła w tym miejscu. Po zapadnięciu zmroku można opuścić żaluzje i zaciągnąć zasłony w oknach do wysokości parapetu.