Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Warunki techniczne - wymiana drzwi do lokalu

 

Warunki techniczne, jakie powinny być spełnione przy wymianie drzwi zewnętrznych do lokalu mieszkalnego

 1. Wymieniane drzwi muszą posiadać takie same wymiary i otwierać się jak dotychczas.
 2. W przypadku montażu drzwi wejściowych otwierających się na zewnątrz (na klatkę schodową), które po pełnym otwarciu ograniczać będą drogę ewakuacyjną mieszkańców klatki schodowej muszą zostać wyposażone w samozamykacz.
 3. Wysokość progu nie może przekraczać 20 mm.

Po zamontowaniu nowych drzwi przyległe ściany klatki schodowej należy doprowadzić do stanu pierwotnego tj. uzupełnienie tynków i powłok malarskich według technologii Spółdzielni zastosowanej na klatce schodowej. Lamperia wykonana jest w trwałej technologii na którą składają się następujące warstwy: - grunt z piaskiem kwarcowym, podkład, płatki dekoracyjne, oraz ochronny lakier bezbarwny.

Do wykonania lamperi zastosowano wyprawę malarską:

 1. Lamperia - Caparol Capadecor Putz - nr 21 (nie dot. Stoku lewego i prawego)
 2. Pasek ozdobny - Capadecor Putz - nr 29 (nie dot. Stoku lewego i prawego)
 1. Lamoeria - STO StoLook Piccolo Lp 0218 - (Stok lewy i prawy)
 2. Pasek ozdobny - STO StoLook Piccolo  LP 0209 - (Stok lewy i prawy)

Podkład, to farba gruntująco podkładowa z dodatkiem delikatnego kwarcu 

Nr koloru podkładu (farby gruntującej) - jak struktura

Inne występujące kolory:

Robotnicza 160,51,53,55,57,59 Płk. Dąbka 26,28,30,41,43,69 Urocza 11,13,15 - lamperia StoLook Piccolo Lp 0206 - pasek ozdobny StoLook Piccolo Lp 0209.

Wyprawę należy zabezpieczyć (przed zabrudzeniem oraz wodą) dwiema warstwami lakieru bezbarwnego np.: StoPox WL 100 transparent lub inny lakierem chemoutwardzalnym (wodoodpornym, odpornym na ścieranie)

 1. W przypadku małych uszkodzeń lamperii dopuszcza się zakrycie ich poprzez zastosowanie listew opaskowych maskujących.
 2. Wszystkie roboty należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt z zachowaniem regulaminu porządku domowego, przepisami Prawa Budowlanego i BHP.
 3. Roboty muszą być wykonane przez firmę lub osobę uprawnioną do wykonywania danego typu prac. Właściciel lokalu ponosi pełną odpowiedzialność za wadliwie wykonane prace oraz ewentualne szkody wynikłe z wykonanych robót.
 4. Prace zakłócające spokój należy przeprowadzić w sposób sprawny i jak najmniej uciążliwy dla sąsiadów w godzinach od 9:00 do 19:00.
 5. Gruz z rozbiórki należy usunąć we własnym zakresie, nie wrzucać do pojemników śmieciowych. Należy dbać aby nie zaśmiecać i nie zabrudzać klatki schodowej w trakcie trwania remontu.

 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny  667 45 82 81.