Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 52,56+ 36,m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNĘ I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. DO LOKALU PRZYNALEŻĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNE O POW. 36,16 M2. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALACJE C.O., WOD - KAN. Z ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU SĄ OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALANOŚC HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 80,24m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNY I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALCJE C.O., WOD. KAN Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: WIGILIJNA 8-9
Powierzchnia: 159,34m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z JEDNYM WEJŚCIEM OD STRONY ULICY WIGILIJNEJ. LOKAL SKŁADA SIĘ Z SALI GŁÓWNEJ ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO NA PARTERZE, ANTRESOLI ORAZ POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNICY. LOKAL PRZYSTOSOWANY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ. W LOKALU ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA C.O., WOD.KAN. Z CIEPŁĄ I ZIMNA WODĄ, ELEKTRYCZNA. mEDIA W LOKALU SA OPOMIAROWANE I ROZLICZANE.

Przetarg na prace konserwacyjne

 Elbląg, dnia  18.01.2017 r.

 

 

Ogłoszenie


Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Sielanka” z siedzibą w Elblągu,  ul. Gwiezdna 26/27 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

 

Prowadzenie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych  tj. prac murarsko-malarskich, ślusarskich, dekarsko-blacharskich i szklarskich w zasobach Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu.

 

Szczegółowy zakres zamówienia i warunki realizacji  opisano w Ofercie, którą można otrzymać wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego,  ul. Gwiezdna 26/27;  82-300  Elbląg w pokoju nr 18, w godz.    900 – 1400..

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej Oferty według wzoru Spółdzielni wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 2 000,00 PLN.

 

Pisemną ofertę na prowadzenie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych należy złożyć  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27  w pokoju nr 5 /na parterze/ w terminie do dnia  06.02.2017 roku do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

 

„ Oferta w przetargu nieograniczonym na  prowadzenie robót  konserwacyjno – eksploatacyjnych  w zasobach Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.

"Nie otwierać przed dniem 06.02.2017r.  godz. 1300.”

 

Publiczne otwarcie ofert  nastąpi w dniu 06.02.2017 roku o godz. 1300 w świetlicy ESM „Sielanka” w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 26/27.

 

Szczegółowe informacje o przetargu- jego zasadach można uzyskać w administracji Spółdzielni

 (pokój nr  15 – tel.  55 642 50 29  lub pokój nr 21 – tel.  55 642 50 03 ).

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania  wyboru oferenta i bez  podania przyczyny.